Freudianska föreningen

     

Freudseminarium

Våren 2018 startar ett nytt seminarium för dig som är intresserad av att läsa Freud.

Datum för våren: 14/4, 19/5 och 9/6. Klockan 15.00 - 17.00. Från och med hösten träffas vi 4-5 gånger per termin.

Lokal: Stora Nygatan 13 i Göteborg. Freudianska föreningens lokaler.

Kostnad: 500 kr per termin.

Litteratur: Freud, S. (1901/2006). Vardagslivets psykopatologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Under ledning av Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och docent i idé- och lärdomshistoria, kommer vi att närläsa Freudtexter, försöka rekonstruera texternas uppkomsthistoria, sätta in dem i sina historiska sammanhang, placera in dem i Freuds textkropp och slutligen se deras konsekvenser för den postfreudianska receptionen. Seminariet är tänkt att representera ett försök att inta en vetenskaplig hållning till Freuds texter. Vi börjar med Vardagslivets psykopatologi (Natur och Kultur, 2006).

Du som deltar behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att ha läst Freuds texter; det är intresse och nyfikenhet som är den centrala utgångspunkten. Vi startar efter påsk och träffas en gång per månad i Freudianska föreningens lokaler i centrala Göteborg, adress Stora Nygatan 13.

För anmälan och eventuella frågor är du välkommen att ta kontakt på mailadress: freudsemgbg@gmail.com. Skriv några rader om vem du är i din anmälan.

Välkommen att delta hälsar

Erica Johansson, David Arvidsson och Per Magnus Johansson
_______
Freudianska föreningen
Stora Nygatan 13
411 08 Göteborg
tel: 031 155470
e-post: info [@] freudianska.org